onsdag 19. august 2009

Middelalderen

Mine første assosiasjoner når jeg hører ordet middelalderen er gammelt, fullmakt hos kirken, spyd, og andre spikkede og slipte våpen.
Middelalderen varte fra år 1000 – 1400. I middelalderen var religion høyest prioritert. Man fulgte den religionen som lederne i samfunnet hadde, og alle tilhørte en religion. Mye overtro hersket også i middelalderen. Folket bekymret seg og var redd for de onde makter som det ble fortalt dro dem vekk fra kristendommen. Dermed ble det fortalt at hvis de holder seg til kristendommen og ba til Gud, var de trygge og kunne forvente et liv etter døden.
Verdensbildet i middelalderen er helt forskjellig fra det vi har i dag. Før mente de at jorda var i sentrum, og sola og alle planetene gikk i bane rundt jorda. Utenfor planetene igjen var det stjerner. Slik var verdensbildet gjennom hele middelalderen.
I starten av middelalderen spredte kristendommen seg til Norge. Måten den spredte seg på var at når en hersker/høvding lot seg døpe. Fulgte alle undersåttene med. Mange ble nysgjerrige på kristendommen, og ”lokkemetoden” var makt. De som vant krigene, ble det sagt hadde Gud på sin side.
Kristendommen forandrer seg i takt med samfunnet, og bildet av Jesus endres. Mange får også inntrykk av Maria, og hun blir en viktig person for mange.
Politikk og religion var også et diskutert emne i middelalderen. Hvem hadde den sterkeste stillingen? Kirken hadde alltid bestemt hvem som skulle styre samfunnet av prester og biskoper. Nå ville retten ha mer ansvar, og være med på å bestemme. Gud hadde bestemt at kirken skulle ta seg av frelsen fra Gud, mens staten skulle opprettholde lov og orden. De måtte også bestemme seg for en rettferdig konge, som ville det beste for folket. Folk begynte mer og mer å si sine egne meninger.
Selv om kirken var åpen for alle, var ikke bibelen noe alle hadde. Svært få kunne lese, og det var bare de lærde som hadde bibler. Bibelen ble skrevet på latinsk. De få som kunne lese tilhørte kirken eller kongen. Alle bøker måtte skrives for hånd. Vanlige mennesker fikk kontakt med Gud gjennom bilder, bønn og statuer.