tirsdag 26. oktober 2010

"Hjernen er alene"

"Hjernen er alene" er skrevet av deLillos. I sangen får vi høre om jeg-et, som føler seg alene i verden. Det virker som jeg-et ikke finner sin plass i samfunnet, slik at omgivelsene virker fremmede.
"Jeg roper hjelp
Selv om jeg vet
At ingen vil høre meg"  
Jeg-et er alene, og skildringene av jeg-ets følelser og omgivelser fremhever at det ikke har noen spesiell tilknytning. Jeg-et har en fremmedfølelse av verden. 

"Jeg ser"

Diktet "Jeg ser" er av Sigbjørn Obstfelder, og han er en av Norges første modernistiske diktere. Det kommer frem ved at han anvender modernistiske trekk som fremmedfølelse, noe som kan være temaet i diktet "Jeg ser". På slutten av diktet blir vi fortalt at det lyriske jeget ikke føler seg hjemme blant alt det som det står og betrakter. Det lyriske jeget zoomer seg gradvis nedover fra skyene på himmelen, og vi følger det lyriske jegets blikk helt ned til enkeltindivider som går på jordens overflate. Vi opplever her at rekkefølgen av hendelsene er kronologiske.