fredag 5. november 2010

Victoria

Nyromantikken oppsto som en reaksjon på tidligere tendensdiktning, og startet rundt 1890-årene. En kjent forfatter fra denne tiden er Knut Hamsun. Knut Hamsun var et navn Knut Pedersen lagde seg senere. Han ble født i Lom, som ligger i Gudbrandsdalen, men flyttet som liten til en gård, Hamsund i Nordland. Han sjal navnet Hamsund, og brukte det som sitt eget. Hamsun er etter en stavefeil fra en danskforlegger. Et av hans kjente verk er den nyromantiske romanen "Victoria" fra 1989. 


"Victoria" blir kalt en kjærlighetsfantasi. Johannes, møllerens sønn, og Victoria, slottsherrens datter, elsker hverandre, men ytre vanskeligheter stiller seg i veien for deres kjærlighet. Den sosiale avstand mellom dem er for stor, og Victoria blir tvunget til å forlove seg med den rike Otto.