torsdag 3. september 2009

Håvamal

Beskjedenhet er en viktig egenskap, noen er født beskjeden, men det kan også læres. Man behøver ikke skrike ut og si "se på meg, se på meg" men heller være litt i bakgrunn og være diskre og høffelig. Slik lærer man mye om folk, og blir likt av de fleste personer.
Klokskap er også en av de viktige egenskapene fra Håvamål som fortsatt har høy status i dagens samfunn. Før var kunnskap og klokskap trolig en mer livsnødvendig egenskap for å overleve i samfunnet. I dag er kunnskap ikke fullt så viktig, men det er viktig for inntekt og sosiale verdier.
Kjentskap. Det er selvførgelig viktig for oss, ihvertfall for de fleste. Bortsett fra at i dag er det helt andre ting en vil bli kjent for. F.eks. er det ikke de kloke man ser opp til i dag, men de rike og kjente. Det vil si at det er hva de fleste ønsker å oppnå; rikdom og berømmelse.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar