mandag 9. februar 2009

Utrydningstruende ord

Dette er et eksperiment ved å bruke utrydningstruende ord og lage setninger av dem. Mange av ordene vil virke ukjente, men dette er ord som kanskje besteforeldrene dine kjenner godt til.

- Onkel Skrue er en pengepuger.
- Hvis en person vinner hver gang, kan man begynne å lure på om han har en rev bak øret.
- Oldemoren til Guri føler seg maroder.
- En taxi biler hvor passasjeren vil.
- Kommer norsken til å gå ad undas i fremtiden?
- Regjeringa må akkedere for å vedta en sak!
- En penibel sitasjon kan oppstå hvis du ikke hører etter når andre snakker til deg.
- Det er stor forskjell på ringe og rike folk i verden idag.
- Kanskje mankerer du 50 kr for noe du har lyst på.
- Dere skal alltid krysse klinger!
- Å! Det var en fin ekvipasje!'
- Før man gifter seg, må man ha en beiler.
- Guri er stundesløs.

>ORDLISTE:
Pengepuger: gjerrigknark.
Rev bak øret: At man er en luring.
Maroder: Syk, elendig.
Å bile: Å kjøre.
Ad undas: Forsvinne.
Akkedere: Å bli enige om.
Penibel: Pinlig.
Ringe: Fattige.
Mankere: Mangle.
Krysse klinger: Å fekte, ogoså i å diskutere.
Ekvipasje: Fint kjøretøy, gjerne i en parade.
Beiler: En frier.
Stundesløs: Rastløs.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar